*Svítání Chomutovska* - stránky, které vám mohou pomoci...
*www.svitani.unas.cz *svitani.unas@centrum.cz *724.570.432

*SVÍTÁNÍ CHOMUTOVSKA* - stránky, které vám mohou pomoci ...


Podrobné informace k akcím

Automatická kresba

Lektor:Kukrálová Helena
Od - do:19.02.2006 - 19.02.2006
Čas:09:00 - 18:00
Místo:13.ZŠ "Březenecká"
Cena:Kč 480,-
Pořadatel:Prodex Teplice
Typ akce:Seminář
Pomůcky:Pastelky, obyčejná tužka, psací blok.
Automatická kresba -strom Co je automatická kresba
Je výbornou diagnostickou metodou při hledání příčin nemocí a napomáhá při hledání řešení, vedoucího ke zlepšení momentálního stavu. Pomocí automatické kresby lze zaznamenat aktuální psychický a fyzický stav.
Automatická kresba může zaznamenávat vnitřní svět člověka, jeho tendence, které mu brání v dosahování svých cílů a dalším osobním rozvoji. Je to také jedna z nejzábavnějších forem terapie určená všem bez rozdílu věku.
Co lze například zakreslovat
Nerovnováhu v energetických centrech, poškození a funkčnost jednotlivých orgánů, stav aurického pole, vztahy mezi lidmi, geopatogenní zóny (negativní energie a vibrace), které nás ovlivňují, atd.
V čem nám může pomoci
Pokud sami provádíme automatickou kresbu rozvíjíme především naší intuici a učíme se trpělivosti, otevřenosti a víře v sebe.
Pomocí automatické kresby můžeme určit formu řešení daného problému, ať už se jedná o nemoc, osobní problémy či mezilidské, partnerské vztahy. Například lze určit individuální stravovací režim, chybějící minerály a vitamíny.
Na jakém principu funguje
Jde o kresbu při které je využívána pravá mozková hemisféra. V pravé mozkové hemisféře je centrum tvořivosti a tato část je úzce spojena s vyššími duchovními centry. Při automatické kresbě je zapojena také naše intuice, která se napojuje na energetický informační kanál a podle stupně našeho duchovního vývoje jsme schopni těchto informací využívat při diagnostice a terapii.
Terapie automatickou kresbou
Pomocí automatické kresby můžeme vytvářet harmonizační, léčivé obrázky k nápravě daného problému. Lze také vytvářet meditační obrázky prostřednictvím těchto obrázků se lépe dostanete do stavu klidu a harmonie, tyto obrázky působí harmonicky v prostředí ve kterém jsou umístěny.
Přímý vliv terapie:
při automatickém kreslení se dostáváme do relaxačního stavu. V tomto stavu se začíná naše tělo postupně uvolňovat, uvolňuje se napjaté svalstvo a naše mysl se zklidní. Při této formě terapie se velmi dobře uvolňuje také nervové napětí (stres). Zlepšuje se soustředění a člověk se stává klidnějším a vyrovnanějším.
Při automatické kresbě se také rozvíjí naše tvořivost.

Náplň prožitkového semináře:
- význam a využití automatické kresby a psaní, princip jejich fungování
- diagnostika zdravotního stavu pomocí automatické kresby
- zjišťování charakteru osob a partnerských vazeb
- využití léčivých obrazců automatické kresby
- význam barev a jejich působení na člověka a prostředí v němž žije

Pořádané akce
  • »Přehled akcí
  • »Akce
  • »Kurzy
  • »Semináře
  • »Setkání