*Svítání Chomutovska* - stránky, které vám mohou pomoci...
*www.svitani.unas.cz *svitani.unas@centrum.cz *724.570.432

*SVÍTÁNÍ CHOMUTOVSKA* - stránky, které vám mohou pomoci ...


Podrobné informace k akcím

XI. Jsme součástí něčeho většího..?

Přednáší:Radim Žáček
Datum:22.02.2006
Čas:18:00 -
Místo:3. ZŠ "Na Příkopech"
Vstupné:Kč 30,-
Typ akce:Přednáška z kurzu:
12 oblastí lidských zkušeností

Díky předchozí přednášce jsme si mohli naplno uvědomit svoji individualitu. Zjistili jsme, jak sami sebe vidíme a co od sebe očekáváme. Objevili jsme konečné hranice naší inidivduality, naší osobnosti. Následující 11. oblast životních zkušeností nám pomáhá uvědomit si , že i hranice nás samých, naší individuality lze překročit. Počínaje 1. oblastí a 10. oblastí konče jsme se budovali naši osobnost a snažili jsme se s ní identifikovat. Pomyslně jsme vlévali vědomou hmotu do formy dané naší osobností. 11. oblast, která vypovídá o přirozené potřebě přesáhnutí této osobnosti, toto provádí skrze spojení se s větším celkem než jsme my sami. Učí nás novému pohledu, při kterém sebe sama nevnímáme jako konečnou jednotku, ale jako součást většího celku. Individuální vědomí je zaměněno za vědomí společenské.

Tím, že se s větším celkem sjednotíme, ztratíme naší budovanou osobnost, naše jméno a získáme osobnost a indivdualitu daleko větší. Jako větší celky si lze představit např. přátelství, kdy se společně s tím, s kým přátelství sdílíme, cítíme jako "jedno tělo, jedna duše". Většími celky jsou také různé skupiny, spolky, sekty a náboženství. Vše kde existuje ústřední myšlenka, idea, která spojuje lidi do jednoho celku. Přestáváme říkat, Já jsem, ale My jsme. Vše je viděno skrze prospěšnost celku. Ano i éra komunismu se dá přiřadit do oblasti vyšších celků s ústřední myšlenkou.

11. oblast nám může ukázat, k jakým vyšším společenským celkům přirozeně tíhneme a jakou roli sami sobě v tomto celku přisuzujeme. Dále můžeme skrze 11. oblast pochopit proč a jak je pro nás cenné přátelství a jakými přáteli se přirozeně obklopujeme a jak přátelské vztahy navazujeme. Protože tato oblast vypovídá o potřebě sebepřekročení, ukazuje také na naše skryté touhy a přání a ideály a na skutečnost jak a zda tyto touhy realizujeme nebo ponecháváme pouze v oblasti duše.

Pořádané akce
  • »Přehled akcí
  • »Akce
  • »Kurzy
  • »Semináře
  • »Setkání